You are currently viewing OSUSZACZE POWIETRZA PRZEMYSŁOWE – GWARANTOWANE USUNIĘCIE WODY

OSUSZACZE POWIETRZA PRZEMYSŁOWE – GWARANTOWANE USUNIĘCIE WODY

Przemysłowe osuszacze powietrza to wysokowydajne urządzenia do usuwania wilgoci w  budynkach przemysłowych, gospodarczych, mieszkalnych i biurowych.

Co to jest osuszacz przemysłowy i jak działa to urządzenie? Gdzie przemysłowe osuszacze kondensacyjne znajdą zastosowanie? Przemysłowe osuszanie powietrza – jaka jest jego ocena?

Osuszacze wilgoci budowlane – kto może zdecydować się na wynajem?

Spis treści:

 • OSUSZACZE POWIETRZA PRZEMYSŁOWE – CO OZNACZA NAZWA?
 • OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE – ZASADA DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE
 • PRZEMYSŁOWE OSUSZACZE KONDENSACYJNE – CENA, WYNAJEM

OSUSZACZE POWIETRZA PRZEMYSŁOWE – CO OZNACZA NAZWA?

Osuszacz powietrza przemysłowy to wydajne urządzenie, które skutecznie usuwa wilgoć w pomieszczeniach produkcyjnych. Maszyna nadzoruje także optymalny poziom wilgotności w eterze. Osuszacze przemysłowe są:

 • nieskomplikowane w obsłudze, 
 • proste w instalacji,
 • gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. 

Wydajne osuszacze przemysłowe mogą pracować bez przerw przez długi okres czasu. Solidna konstrukcja umożliwia pracę urządzenia w trudnych warunkach (osuszacze budowlane) i w niskich temperaturach.

OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE – ZASADA DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE

Metoda działania osuszaczy przemysłowych polega na wykorzystaniu zjawiska skraplania się pary wodnej (kondensacja) i osadzaniu się skroplin na powierzchniach. Urządzenie usuwa wodę znajdującą się w powietrzu i odprowadza ją do zbiornika. Wybrane modele wyposażone są

w dodatkowe funkcje np. odszranianie gorącym gazem.

W branży przemysłowej, magazynowanie artykułów i materiałów wiąże się z utrzymaniem sprecyzowanej temperatury i wilgotności powietrza. Osuszacze przemysłowe pozwalają na zapewnienie właściwych warunków przechowywania surowców i produktów. 

Osuszacze powietrza przemysłowe można zastosować między innymi:

 • w halach magazynowych,
 • w obiektach produkcyjnych,
 • w chłodniach, 
 • w fabrykach, 
 • w piwnicach,
 • w pomieszczeniach gospodarczych, 
 • na basenach,
 • na budowach i przy pracach remontowych (osuszacz budowlany),
 • w bibliotekach i księgarniach,
 • w archiwach.

Osuszacz przemysłowy to także skuteczny sposób na błyskawiczne i wydajne usuwanie zawilgoceń  z zalanych budynków.

PRZEMYSŁOWE OSUSZACZE KONDENSACYJNE – CENA, WYNAJEM

Przed zakupem osuszacza wilgoci należy oszacować pożądaną wielkość przepływu powietrza w pomieszczeniu, w którym urządzenie ma pracować. W następnej kolejności należy dokonać selekcji sprzętu pod względem wydajności.  

Na krajowym rynku, przemysłowe osuszacze powietrza są dostępne w wielu wariantach. Koszt jaki poniesiemy kupując najtańszą maszynę (z najsłabszymi parametrami) to kwota około 1500 zł. Osuszacze wilgoci do zastosowań profesjonalnych mogą zostać skoordynowane z indywidualnymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów. W takim przypadku cena urządzenia jest zależna od zastosowanych modyfikacji.

Dodatkowe usprzętowienie najczęściej obejmuje:

 • odszranianie gorącym gazem,
 • montaż stałego odpływu wody,
 • podłączenie do przewodów wentylacyjnych,
 • sterowanie elektroniczne.

Firmy specjalizujące się przemysłowych osuszaczach powietrza oferują również profesjonalne urządzenia na wynajem. Całkowity koszt wynajmu uzależniony jest od długości czasu wypożyczenia sprzętu i z reguły obejmuje transport urządzenia do klienta (w obie strony) oraz kaucję.

Osuszacz powietrza mogą wypożyczyć firmy, ale ta możliwość jest też dostępna dla osób prywatnych. Na osobiste potrzeby, najczęściej wynajmowanym sprzętem jest osuszacz powietrza budowlany. 

Dodaj komentarz