You are currently viewing Spółka z o.o. a jej opodatkowanie

Spółka z o.o. a jej opodatkowanie

Zanim podejmiemy decyzje o założeniu spółki z ograniczona odpowiedzialnością warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi spółkę z o.o. Sposób opodatkowania spółek z roku na rok się zmienia i staje się coraz bardziej szczelny. Trudno tu przeliczać korzyści. Niestety trudności podatkowe to nie tylko rosnące nominalnie obciążenia finansowe ale również trudności w rozliczaniu podatków, wymagające wsparcia profesjonalnej księgowej, której usługi są odpłatne.

Podatki w spółce z o.o.

Zacznijmy od tego jaki podatek spółka z o.o. opłaca. Zgodnie z przepisami spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dopowiedzieć należy, iż poza klasycznym podatkiem CIT spółki wspólnicy spółki są opodatkowani ich własnym podatkiem PIT lub CIT (korporacyjni wspólnicy). Co do zasady spółka z oo podatek płaci według skali 9% lub 19%. wspólnicy zaś opodatkowują wypłacony zysk z działalności spółki. Fizycznie to spółka w imieniu wspólników wylicza i potrąca podatek, odprowadza go od wypłacanej dywidendy.

Dla kogo 9 procent podatku dochodowego

Ze skali podatkowej 9% podatku CIT korzystają tak zwani mali podatnicy. Podatnik w tym progu nie może przekroczyć 2 milionów euro dochodu brutto rocznie. Po osiągnięciu tego pułapu spółka zobowiązana jest do opłacania podatku w wysokości 19%. warto dodać,  iż z niższego podatku skorzystać mogą również podatnicy rozpoczynający działalność. Oprócz wysokości podatku jaki płaci spółka istotne jest kiedy podatek ten się odprowadza do organu podatkowego. Otóż zobowiązanie należy uiścić do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Z reguły jest to koniec marca, niemniej nie jest to żelazną zasadą. Patrząc na przychody polskich spółek większość z tych podmiotów jest podatnikami mieszczącymi się w skali 9%. Pewne zmiany wprowadzają przepisy wdrażające tzw. Nowy Polski Ład. Uregulowania mają wspomóc przedsiębiorców i być dla nich korzystne. Praktyka dowodzi, iż nie zawsze tak jest, ale co do zasady prowadzenie spółki z o.o. wydaje się być atrakcyjne finansowo.

Przychód z zysków kapitałowych

Innymi prawidłami rządza się przychody z zysków kapitałowych w spółce z o.o., o jakich nie można zapominać. Są one opodatkowane stawką stałą 19%. Nie ma w tym przypadku wysokość przychodu, zawsze stawka jest stała. Ustawa o podatku od osób prawnych w artykule 7b zawiera wymieniony katalog przychodów, jakie należy uznać za przychody z zysków kapitałowych. Do najpopularniejszych przychodów tego typu należą dywidendy z innych spółek oraz ze sprzedaży akcji w innych spółkach.

Alternatywne opodatkowanie spółki z o.o.

Pewnym rozwiązaniem jest ryczałt od dochodów spółek. Ta opcja nazywana też bywa estońskim CITem i polega na tym, że spółka płaci podatek dochodowy dopiero wówczas, gdy dystrybuuje zysk na rzecz wspólników. Podatek jest wtedy naliczany od zysku wypłaconego według stawek 0 lub 15 procent. Pamiętać należy że i w tej opcji wspólnicy są opodatkowani podatkiem od dywidendy, co do zasady 19%. To korzystniejsza forma opodatkowania, jednak dość skomplikowana w rozliczeniu.

Dodaj komentarz